Odważyli się sięgnąć po fundusze europejskie!

Koniec 2016 roku zbliża się wielkimi krokami, ale nasi potencjalni beneficjenci nie zwalniają. W 5 spotkaniach informacyjnych, które odbyły się między 1 a 9 grudnia 2016 r. w Kwidzynie, Słupsku, Chojnicach, Tczewie i Gdańsku, wzięło udział wiele osób, które chcą przygotować dobre i efektywne projekty.

Spotkania dotyczące „Konkursów w 2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" wzbudziły bardzo duże zainteresowanie, m.in. wśród jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Pracownicy Departamentu Programów Regionalnych oraz Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego poinformowali o możliwościach finansowania projektów w 2017 roku z udziałem funduszy europejskich. Uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z dotychczasowymi efektami i korzyściami wdrażania funduszy w ramach RPO WP 2014-2020 przy współudziale beneficjentów oraz punktów informacyjnych funduszy europejskich w województwie pomorskim.

Zapraszamy do zapoznania się z Harmonogramem naboru wniosków w trybie konkursowym na 2017 rok oraz fotorelacją ze spotkań.