O udziale kapitału prywatnego w procesie rewitalizacji. Zapraszamy na Kongres Rewitalizacji w Gdańsku

Serdecznie zapraszamy na II Metropolitalny Kongres Rewitalizacji, wyjątkowe wydarzenie organizowane w Gdańsku przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Instytut Metropolitalny. Coroczny dwudniowy Kongres Rewitalizacji jest miejscem spotkań, wystąpień i ciekawych dyskusji ekspertów na tematy związane z prowadzeniem procesów rewitalizacji miast. Tegoroczny Kongres odbędzie się w kampusie Uniwersytetu Gdańskiego w dniach od 27 do 28 września 2018 r.

 

 

Myślą przewodnią II Metropolitalnego Kongresu Rewitalizacji będzie możliwy udział kapitału prywatnego w procesie rewitalizacji.

Podczas kongresowych sesji, paneli i warsztatów będziemy szukać odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Czy prywatyzować zadania publiczne z zakresu rewitalizacji?
  Jeżeli tak, gdzie należy postawić granice tej prywatyzacji?
   
 • W jakim stopniu prywatni przedsiębiorcy powinni uczestniczyć w rewitalizacji?
  w jakim stopniu powinni ją finansować?
   
 • W jakich prawnych formach należy te zadania prywatyzować?
  Jakie mechanizmy powinny temu służyć, ażeby aksjologia rewitalizacji i interes publiczny były urzeczywistniane także przez prywatnych przedsiębiorców?
   
 • Czy prywatyzacja zadań publicznych w zakresie rewitalizacji jest zasadna i słuszna?

Na Kongresie przedstawimy również podmioty, które dzięki swojej dynamicznej działalności społecznej, kreatywnym inicjatywom na rzecz aktywizacji mieszkańców na terenach rewitalizowanych, stały się prawdziwymi „motorami rewitalizacji" w swoich lokalnych społecznościach. Pokażemy wyróżniające się w Polsce przykłady dobrych praktyk realizacji działań społecznych. Mamy nadzieję, że dzięki temu Metropolitalny Kongres Rewitalizacji stanie się miejscem inspiracji do tworzenia nowych, ciekawych inicjatyw, które będą służyły aktywizacji i integracji mieszkańców polskich miast.

W tegorocznym Metropolitalnym Kongresie Rewitalizacji wezmą udział przedstawiciele władz samorządu województwa pomorskiego - marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Paweł Orłowski, liczni eksperci zajmujący się tematyką rewitalizacji w różnych częściach Polski oraz przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - Paweł Chorąży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej - Wolfgang Munch, zastępca dyrektora wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej Komisji Europejskiej.

Szczególnie interesujące będą wystąpienia przedsiębiorców, którzy z powodzeniem realizują dochodowe inwestycje na terenach rewitalizowanych oraz przedstawicieli prywatnych podmiotów społecznych, na co dzień aktywnie realizujących pozytywne zmiany w swojej najbliższej okolicy i wśród jej mieszkańców.
 

Szczegółowy Program Kongresu dostępny jest na stronie: www.kongresrewitalizacji.pl
 

 By zgłosić chęć udziału w wydarzeniu wystarczy zapisać się w systemie Evenea: https://iimkr.evenea.pl. Udział w Kongresie jest nieodpłatny. We wszelkich sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt na adres: konferencje@im.edu.pl