Nowy taryfikator korekt finansowych

Informujemy, że w dniu 22 marca 2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, tzw. "taryfikator".

Zobacz nowy taryfikator korekt finansowych

Rozporządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji, tj. od dnia 6 kwietnia 2017 r.