Zmiana harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym na 2017 rok

W celu zapewnienia potencjalnym wnioskodawcom równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania, a także ze względu na okres niezbędny do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 23 marca 2017 roku Zarząd Województwa Pomorskiego (ZWP) przyjął uchwałę nr 321/221/17 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym na 2017 rok.

Harmonogram zawiera informacje o planowanych terminach ogłoszenia oraz przeprowadzenia naborów wniosków w 2017 roku, jak również informacje dotyczące naborów ogłoszonych w 2016 roku, których przeprowadzenie IZ RPO WP zaplanowała w 2017 roku.

ZWP dokonał uzupełnienia Harmonogramu o nowy nabór wniosków dla Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy, który ukierunkowany będzie na projekty w zakresie eliminowania czynników ryzyka w miejscu pracy.

Ponadto, dla Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 oraz Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy, dokonano zmiany planowanego terminu ogłoszenia naboru oraz planowanego terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów na 4 kwartał 2017 r.

 

Załączniki:

Harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym na 2017 rok

pdf 532 KB

Uchwała nr 321/221/17

pdf 489 KB