Nowe zasady oznakowania projektów unijnych. Dodano barwy Rzeczypospolitej Polskiej

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 uprzejmie informuje, że zmianie uległy zasady oznakowania projektów unijnych. Od 1 stycznia 2018 roku do zestawienia znaków, które informują o unijnym dofinansowaniu, dodane zostaną barwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek stosowania nowego zestawienia znaków dotyczy beneficjentów, którzy podpiszą umowy o dofinansowanie projektów po 1 stycznia 2018 r. oraz Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących RPO WP 2014-2020. Nowy znak, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, może być  stosowany wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Ponieważ nie można stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej, w niektórych uzasadnionych przypadkach barwy RP nie będą umieszczane w zestawieniu znaków.

Szczegółowe informacje o nowych zasadach oznakowania projektów oraz właściwe logotypy, wzory grafik (plakatów i tablic), zestawień znaków i listowników dostępne są na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: www.rpo.pomorskie.eu w zakładce Realizuję projekt/Poznaj zasady promowania projektu.