Nowe szanse na unijne dotacje

30 listopada Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął harmonogram konkursów na 2018 rok. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego planowanych jest 9 naborów wniosków. Na nowe inwestycje przeznaczonych zostanie ponad 365 mln zł.

W konkursach będzie można pozyskać dotację m.in. na opracowywanie innowacyjnych produktów bądź usług, tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego, a także opiekę nad dziećmi w żłobkach. Ponad 34 mln zł przeznaczone zostanie na świadczenie usług rehabilitacji kardiologicznej. Konkursy na dotacje zostaną ogłoszone także w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury kolejowej (projekty dokumentacyjne) oraz redukcji emisji szkodliwych substancji do środowiska. Wsparcie na rozwój tras rowerowych, szlaków kajakowych oraz infrastruktury turystyki wodnej w obszarach Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej dedykowane jest gminom, które realizują przedsięwzięcia strategiczne samorządu województwa pomorskiego.

- Spodziewamy się, że zainteresowanie konkursami będzie duże. Dzisiaj Pomorze jest liderem w skali kraju w kontraktacji środków unijnych. Przyszły rok jest dla nas kluczowy, by sięgnąć po dodatkowe pieniądze w wysokości ponad 400 mln zł jako nagrodę za dobre i szybkie wykorzystanie wsparcia UE. To pozwoli na realizację kolejnych projektów. Leży to w interesie wszystkich mieszkańców Pomorza. Przy wsparciu Unii, budujemy własny potencjał gospodarczy i społeczny – powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Efektem planowanych projektów realizowanych dzięki unijnemu wsparciu będzie m.in. stworzenie 3600 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, ponad 700 nowych miejsc w przedszkolach, organizacja zajęć dodatkowych dla blisko 2700 przedszkolaków i wsparcie ponad 200 nauczycieli w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych.

Harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym na rok 2018