Nowe miejsca dla dzieci w przedszkolach w Gminie Cedry Wielkie

Tytuł projektu:

Upowszechnianie i podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Cedry Wielkie


Beneficjent:

Gmina Cedry Wielkie


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Społeczny


Miejsce realizacji :

Cedry Wielkie


Całkowita wartość:

1 611 276,00 zł


Dofinansowanie UE:

1 369 584,60 zł


Opis projektu:

Gmina Cedry Wielkie wraz z dwoma partnerami: Fundacją EDUFUN z Pucka oraz Fundacją NOVA z Gdańska realizuje od czerwca 2016 roku projekt pn.: „Upowszechnianie i rozpowszechnianie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Cedry Wielkie".  

W ramach projektu od września 2017 roku w budynku po Szkole Podstawowej w Trutnowach został utworzony oddział przedszkolny dla 25 dzieci. Budynek został wyremontowany w  celu dostosowania go do wymogów stawianych placówkom wychowania przedszkolnego. Zakupione zostało również nowoczesne wyposażenie, sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne.  W ramach projektu doposażono również placówki przedszkolne w Cedrach Małych oraz w Koszwałach w pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, itp.

Partnerzy w projekcie są odpowiedzialni ze realizację zajęć dodatkowych dla przedszkolaków oraz szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli. Fundacja EduFun realizuje w przedszkolu  w Cedrach Małych oraz w oddziałach w Koszwałach i Trutnowach zajęcia dodatkowe dla dzieci z zakresu: matematyki, biologii, chemii, fizyki, robotyki itp. Zajęcia są prowadzone w formie zabawy i eksperymentów. Fundacja zrealizuje również dwukrotnie  w trakcie projektu festyny kreatywności oraz dni z nauką, w których będą mogły uczestniczyć rodziny dzieci uczęszczających do przedszkoli objętych projektem. Fundacja Nova jest natomiast odpowiedzialna za przeprowadzenie kursów i szkoleń dla nauczycieli oraz zorganizowanie dla nich studiów podyplomowych w zakresie: logopedii, języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej.

W trakcie projektu zorganizowane zostaną dla dzieci także wizyty w pomorskich instytucjach edukacyjnych i kulturalnych. Zakończenie projektu przewidziano na 30 czerwca 2019 roku.

Wszelkie aktualności dotyczące realizacji projektu zamieszczane są na bieżąco na profilu oddziału przedszkolnego na Facebooku.