Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020

29 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (tzw. SzOOP).

Zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian.

SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym modyfikacjom wraz z postępem realizacji RPO WP 2014-2020.
 

Załączniki:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 – część główna

pdf 3.8 MB

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 – kryteria wyboru projektów

pdf 5.69 MB

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 – projekty pozakonkursowe

pdf 1.23 MB

Rejestr zmian

pdf 784 KB

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 358 KB

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 342 KB