Nowa infrastruktura sportowo - żeglarska w Sopocie

Tytuł projektu:

Sopot – rozbudowa oferty sportowo-żeglarskiej


Beneficjent:

Gmina Miasta Sopotu


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

Sopot


Całkowita wartość:

3 325 461,00 zł


Dofinansowanie UE:

2 149 309,34 zł


Opis projektu:

Sopot – rozbudowa oferty sportowo-żeglarskiej

W Sopocie powstanie nowa infrastruktura sportowo - żeglarska. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków unijnych, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego koordynowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej". Obejmuje ono niezwykle atrakcyjny obszar Delty Wisły, Zalewu Wiślanego oraz Zatoki Gdańskiej wraz z Zatoką Pucką.

Celem przedsięwzięcia strategicznego jest wykreowanie markowego i zintegrowanego produktu w zakresie turystyki wodnej. Zostanie stworzona sieć portów i przystani żeglarskich, mogących współtworzyć spójną i kompleksową ofertę turystyczną, dającą turyście wodnemu możliwość przybicia do kei lub dłuższego przystanku w interwale kilkugodzinnym.

W Sopocie projekt przewiduje budowę pomostu pływającego przy ostrodze molo. Będzie on liczył 108 m długości, co pozwoli na budowę dodatkowych 28 miejsc cumowniczych w Marinie.  Będą mogły cumować przy nim jednostki do 12m długości. Pomost będzie wyposażony w przyłącza wodne i elektryczne oraz monitoring wizyjny. W ramach projektu zostanie także pogłębiony tor wodny, co umożliwi bezpieczny dostęp jednostek pływających do pomostu. Na falochronie południowym molo powstanie pawilon o powierzchni ok. 19m2. Będzie pełnił funkcję sanitariatu, szatni i miejsca do przechowywania sprzętu. Zostanie także przebudowany slip do wodowania jednostek przy wejściu na plażę nr 40.

Realizacja projektu umożliwi zwiększenie dostępności infrastruktury do cumowania jednostek pływających dla turystów i osób uczęszczających do szkółek żeglarskich. Nastąpi wzrost liczby miejsc do cumowania o 27,2%, ze 103 w Marinie do 131. W wyniku realizacji przedsięwzięcia Marina w Sopocie stanie się drugą, po Gdyni, największą mariną w woj. pomorskim. Jednocześnie w celu zapewnienia jednostkom pływającym bezpiecznej drogi o odpowiedniej głębokości i szerokości
oraz w celu umożliwienia im cumowania przy pomoście, zostanie pogłębiony tor podejściowy do pomostu. Budowa pawilonu umożliwi zaspokajanie podstawowych potrzeb osób korzystających z pomostu pływającego oraz sprawniejszą organizację imprez i zawodów. Przebudowa slipu przy wejściu na plażę nr 40 zapewni jego prawidłowe funkcjonowanie w celu odpowiedniego zabezpieczenia ruchu turystycznego na Zatoce Gdańskiej przez sopocki WOPR. Zostanie wzmocnione bezpieczeństwo podczas wodowania i wyciągania jednostek na brzeg.

Foto: materiały Gminy Miasta Sopotu