Nabory wniosków w Programie Regionalnym Województwa Pomorskiego

Uprzejmie informujemy o trwających i planowanych naborach wniosków w ramach RPO WP 2014-2020.

Trwające nabory wniosków

Nr działania/poddziałania RPO WP 2014-2020

Termin naboru

Link do ogłoszenia o konkursie

1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne

 

od 01.08.2017 do 29.09.2017

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-1-1-ekspansja-przez-innowacje-poddzialania-1-1-1-ekspansja-przez-innowacje-wsparcie-dot-1

 

Planowane nabory wniosków

Nr działania/poddziałania RPO WP 2014-2020

Termin naboru

Link do ogłoszenia o konkursie

5.4.2 Zdrowie na rynku pracy

 

od 23.10.2017 do 13.11.2017

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-poddzialania-5-4-2-zdrowie-na-rynku-pracy-rpo-wp-2014-2020

11.2 Gospodarka odpadami

od 01.12.2017 do 22.12.2017

 

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-11-2-gospodarka-odpadami-rpo-wp-2014-20-1

11.3 Gospodarka wodno-ściekowa

 

od 02.11.2017 do 24.11.2017

 

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-11-3-gospodarka-wodno-sciekowa-rpo-wp-2014-20-2