Nabór kandydatów na ekspertów do oceny kryteriów środowiskowych projektów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego poszukuje ekspertów, którzy ocenią wnioski składane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem oceny są inwestycje związane z produkcją energii z OZE. Poszukiwani są eksperci do oceny kryteriów środowiskowych. Zainteresowane osoby powinny złożyć odpowiednie dokumenty do 15 września 2017 r.

Wśród wymogów stawianych kandydatom na ekspertów jest m.in.: posiadanie wykształcenia wyższego (preferowane wykształcenie o profilu związanym z ochroną środowiska lub prawem w zakresie ocen oddziaływania na środowisko) oraz posiadanie co najmniej trzyletniego, udokumentowanego doświadczenia zawodowego w prowadzeniu bądź weryfikacji postępowań administracyjnych w zakresie ooś lub w zakresie sporządzania dokumentacji na potrzeby procedury ooś.

Pełna treść ogłoszenia o naborze

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY dla kandydatów na ekspertów