Nabór kandydatów na ekspertów do oceny kryteriów finansowo-ekonomicznych projektów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego poszukuje ekspertów, którzy ocenią wnioski składane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem oceny są inwestycje związane z produkcją energii z OZE. Poszukiwani są eksperci do oceny kryteriów finansowo-ekonomicznych. Zainteresowane osoby powinny złożyć odpowiednie dokumenty do 15 września 2017 r.

Wśród wymogów stawianych kandydatom na ekspertów jest m.in.: posiadanie wykształcenia wyższego (preferowane wykształcenie o profilu finansowo-ekonomicznym) oraz posiadanie co najmniej trzyletniego, udokumentowanego doświadczenia zawodowego w zakresie: sporządzania analiz finansowych lub ekonomicznych, analizowania występowania pomocy publicznej w projektach i jej zgodności z zasadami rynku wewnętrznego, zwłaszcza na podstawie przepisów o wyłączeniach blokowych.

Pełna treść ogłoszenia o naborze

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY dla kandydatów na ekspertów