Na Pomorzu powstanie najnowocześniejszy w Polsce system roweru miejskiego

Marszałkowie Mieczysław Struk oraz Wiesław Byczkowski podpisali z władzami Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot umowę o dofinansowaniu ze środków unijnych projektu utworzenia na Pomorzu Systemu Roweru Metropolitalnego. Inwestycja otrzymała aż 85% unijnego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki realizacji projektu w 14 gminach w województwie powstanie łącznie ok. 7 800 stojaków, z których mieszkańcy będą mogli wypożyczyć blisko 3900 rowerów.

 

Fot. Facebook Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot

Podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu odbyło się 14 listopada br. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku. Projekt „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego" w imieniu 14 gmin wykona Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S). Stacje rowerowe powstaną w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Tczewie, Pucku, Redzie, Kartuzach, Sierakowicach, Somoninie, Stężycy, Władysławowie, Żukowie, Pruszczu Gdańskim oraz Rumi. Całość inwestycji to koszt prawie 20,3 mln zł, z czego aż 17,2 mln zł zostanie sfinansowane ze środków unijnych. Pilotaż działania systemu odbędzie się już jesienią 2018 r. Natomiast właściwy start SRM zaplanowany jest na wiosnę 2019 r.

Dla aktywnych mieszkańców

Dzięki inwestycji mieszkańcy województwa pomorskiego będą mogli szybciej i łatwiej przemieszać się po metropolii na rowerze oraz środkami transportu zbiorowego. Stacje rowerowe mają przede wszystkim umożliwić sprawną komunikację z węzłami przesiadkowymi, w których podróżni będą mogli przesiąść się z roweru na tramwaj, autobus, kolejkę PKM/SKM lub własny samochód. Kompleksowy rozwój systemu transportu zbiorowego w pomorskiej metropolii – rozwój węzłów przesiadkowych, stworzenie sytemu rowerowego oraz biletu metropolitalnego – ma w niedalekiej przyszłości znacznie poprawić sprawność transportu publicznego, co bezpośrednio wpłynie na skrócenie czasu przejazdu i podniesie jego komfortu.

Co powstanie?

Realizacja projektu przewiduje zakup i montaż ok. 7 800 stojaków rowerowych, a także terminali do ładowania rowerów elektrycznych, zakup elementów brandingowych (oznakowanie parkingów SRM) wraz z montażem, nośniki reklamowe OMG-G-S wraz z instalacją oraz podłączenie SRM do systemu kartowego. Zakupionych zostanie blisko 3,9 tys. rowerów wraz z zintegrowanymi terminalami służącymi do wypożyczania. Powstanie system informatyczny, w którego skład wejdą: moduł geolokalizacji, moduł wypożyczeń i rezerwacji wraz aplikacją mobilną, moduł serwisowy, centralna baza danych SRM, moduł integrujący z miejską bądź regionalną bazą informacji pasażerskich.

Zastosowanie najnowocześniejszych systemów informatycznych do obsługi SRM ma pozwolić na integrację z Systemem Biletu Metropolitalnego. Dzięki powiązaniu tych projektów posiadacze biletów komunikacji publicznej będą mogli skorzystać z SRM w ramach jednego konta. Ponadto wykorzystanie danych na temat przejazdów użytkowników posłużyć ma rozwinięciu sytemu roweru publicznego.

Marcin Twardokus