Mieszkańcy Pucka skorzystają dzięki rewitalizacji za unijne pieniądze

Dziś w Ratuszu na Starym Rynku w Pucku marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali z władzami miasta umowy o dofinansowaniu trzech projektów rewitalizacji centrum Pucka ze środków unijnych.
 


Fot. Michał Piotrowski/UMWP


Dzięki unijnemu wsparciu powstanie i służyć będzie mieszkańcom m.in. Puckie Centrum Wsparcia. Ze specjalistycznego wsparcia w zakresie integracji społecznej skorzysta ponad 100 mieszkańców miasta. Odnowione zostaną także m.in. przestrzenie publiczne oraz budynki mieszkalne.

Założenia inwestycji powstawały przez 3 lata i były w tym czasie szeroko konsultowane z mieszkańcami. Rewitalizacja Centrum Pucka to szereg kompleksowych działań, obejmujących nie tylko inwestycje w zakresie infrastruktury, ale również pracę z mieszkańcami będącymi w trudnej sytuacji społecznej. Trzy projekty, dwa społeczne i jeden infrastrukturalny, otrzymały dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektów to ponad 11,5 mln zł, a wsparcie unijne wyniosło 6 mln zł. Inwestycje będą realizowane do października 2020 roku.

W ramach dwóch projektów społecznych przewidziano m.in.:

  • utworzenie Klubu Integracji Społecznej – w którym realizowana będzie praca socjalna, asystentura rodzin i animacja środowiskowa;

  • aktywizację społeczną mieszkańców –wsparcie indywidualne i grupowe (poradnictwo psychologiczne, prawne i rodzinne, warsztaty z umiejętności interpersonalnych);

  • aktywizację zawodową mieszkańców – poprzez doradztwo zawodowe, kursy, szkolenia, wolontariat i praktyki wprowadzające do zawodu,

  • wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – m.in. zajęcia dla rodziców i opiekunów rozwijające kompetencje rodzicielskie, dla dzieci i młodzieży – organizacja zajęć rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie oraz świadomość i ekspresję kulturalną.

Przedsięwzięcia infrastrukturalne podzielono na 5 zadań. Pierwszym zadaniem jest utworzenie Puckiego Centrum Wsparcia w budynku przy ul. Pokoju 8. Zostanie on zaadaptowany na potrzeby Klubu Integracji Społecznej, miejsce, w którym podejmowane będą działania na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców. Drugim etapem jest modernizacja 10 budynków komunalnych oraz 20 budynków wspólnot mieszkaniowych. Remonty obejmować będą części wspólne budynków w tym: fundamentów, elewacji, klatek schodowych, dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Kolejnym krokiem będzie kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia budynków poprzez budowę chodników, dróg utwardzonych, ogrodzeń i zieleni. Dodatkowo będą realizowane działania w ramach instrumentu elastyczności tj. zaplanowano warsztaty dla mieszkańców obszaru Centrum dotyczące kształtowania postaw społecznych i włączenia lokalnej społeczności w działania rewitalizacyjne w tym prace nad wspólnym urządzaniem przestrzeni publicznych. W ramach zadania planuje się m.in. zakup roślin, sadzonek, narzędzi, materiałów niezbędnych do realizacji elementów małej architektury.

Ponadto w ramach projektu planuje się renowację 3 skwerów przy ul. Nowy Świat oraz Parku przy ul. Gen. Hallera. Ostatnim zadaniem inwestycyjnym będzie rozbudowa systemu monitoringu w Centrum poprzez zakup ok. 70 kamer.

Puck to już 22 pomorskie miasto, w którym realizowana będzie rewitalizacja dzięki środkom unijnym pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wcześniej dotacje otrzymały miasta: Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Tczew, Wejherowo, Żukowo, Rumia, Słupsk, Malbork, Kościerzyna, Lębork, Starogard Gdański, Chojnice, Czarne, Nowy Staw, Gniew, Debrzno, Miastko, Skarszewy, Kwidzyn oraz Ustka.

Marcin Twardokus