Tytuł projektu:

Mama w pracy – aktywizacja zawodowa osób po przerwie wynikającej z opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie instytucji dziennych opiekunów


Beneficjent:

IGD Consulting Sp. z o.o.


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Społeczny


Miejsce realizacji :

Malbork


Całkowita wartość:

1 093 604,40 zł


Dofinansowanie UE:

929 563,74 zł


Opis projektu:

Głównym założeniem projektu „Mama w pracy" jest ułatwienie mamom powrotu do pracy, po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. Dzięki dofinansowaniu miejsc u Dziennego Opiekuna jesteśmy w stanie zaoferować opiekę nad dziećmi za wielokrotnie niższą kwotę czesnego niż w podobnych placówkach działających komercyjnie. Aspekt finansowy jest często jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na potencjalny powrót mamy do pracy. Zapewnienie taniej opieki nad dzieckiem pozwala zachować stabilność finansową w momencie tak ważnej zmiany.

Dzięki wsparciu jakie oferujemy w ramach projektu, mamy rzadziej korzystają z urlopu wychowawczego, co w dłuższej perspektywie czasu zapobiega pogłębianiu problemu bezrobocia i bierności zawodowej. W przypadku kobiet bezrobotnych projekt zwiększa szanse powrotu na rynek pracy, który mógłby być trudny lub niemożliwy z powodu braku możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem. Takie problemy wynikają zazwyczaj z niewystarczającej ilości miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi lub konieczności zapewnienia prywatnej opieki w formie niani. Dzięki wsparciu jakie daje projekt, uczestniczki mogą spełniać się zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i w sferze życia rodzinnego.