Lista projektów wybranych do dofinansowania z Poddziałania 6.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT

19 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 1 wniosek o dofinansowanie projektów pozakonkursowych z Poddziałania 6.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT, na łączną kwotę ogółem 1 347 031,20 zł współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania