Konkurs dotacji dla prasy lokalnej na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w „Konkursie dotacji dla prasy lokalnej na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich". Jego celem jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich w prasie lokalnej i lokalnych portalach internetowych. Wnioski można składać do 17 sierpnia 2016 r.

Do udziału zapraszamy wydawców tytułów prasowych funkcjonujących na rynku co najmniej od 2 lat. Do konkursu zgłosić można autorskie projekty – cykle publikacji w lokalnych tytułach prasowych (od 10 do 12 publikacji) oraz na lokalnych portalach internetowych (uzupełniająco).

Projekty muszą mieć charakter informacyjny i edukacyjny nakierowany na pokazywanie dostępnych możliwości sięgania po Fundusze Europejskie 2014-2020. Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od 20 września do 31 grudnia 2016 r.

Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: konkurs.prasowy@mr.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, są dostępne na Portalu Funduszy Europejskich