Konferencja: Termomodernizacja. Odnawialne źródła energii. Rewitalizacja

W środę 6 marca o godzinie 10.00 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina (ul. Ołowianka 1) w Gdańsku, odbędzie się konferencja poświęcona produktom finansowym  w województwie pomorskim: "Termomodernizacja. Odnawialne źródła energii. Rewitalizacja".
 

W wydarzeniu wezmą udział: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, wicemarszałek Wiesław Byczkowski, przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Panowie Rafał Rybacki oraz Goetz von Thadden, a także pośrednicy finansowi, bezpośrednio udzielający wsparcia.
 

Kto może się ubiegać o preferencyjne pożyczki dla Pomorza?

Wachlarz potencjalnych pożyczkodawców jest bardzo szeroki – są to m.in.: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje rynku pracy, kluby sportowe, organizacje pozarządowe czy instytucje kultury.

Nabory już trwają. Oferowane pożyczki cechuje bardzo atrakcyjne oprocentowanie, już od 0,25% w skali roku oraz długim okresie kredytowania sięgającym, w zależności od produktu, 15-20 lat.

Pieniądze są dystrybuowane w formie preferencyjnych pożyczek m.in. na realizację projektów zlokalizowanych na zdegradowanych obszarach miejskich, termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w szczególności prowadzące do zmniejszenia strat ciepła, a także na przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (OZE, tj.: słońca, wody, biomasy, biogazu, energii ziemi) w celu produkcji energii elektrycznej lub cieplnej (również z wykorzystaniem kogeneracji).

Realizacja projektu jest możliwa dzięki umowom operacyjnym podpisanym pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) a Pośrednikami Finansowymi tj. Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) – Pożyczka rewitalizacyjna, Getin Noble Bankiem S.A. (GNB) – Pożyczka na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych oraz Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. (PFP) – Pożyczka OZE. Na mocy trzech umów, Pośrednicy Finansowi otrzymali w zarządzanie kwotę ponad 265 mln zł, pochodzących ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Ponadto Pośrednicy udostępniają ze środków własnych kwotę w wysokości ponad 36 mln zł.

Więcej informacji o oferowanych pożyczkach