Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku

Tytuł projektu:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku


Beneficjent:

Gmina Miasta Gdańska


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

Gdańsk


Całkowita wartość:

2 821 039,31 zł


Dofinansowanie UE:

1 128 415,72 zł.


Opis projektu:

Projekt polega na termomodernizacji budynków Strażnic Jednostek PSP. Realizacja przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii cieplnej Planuje się: Ocieplenie stropodachów, modernizacja instalacji wentylacji, montaż instalacji solarnej, wymianę okien, drzwi bram garażowych, ocieplenie ścian, wymiana instalacji co. Zakres prac wynika z audytów energetycznych. Projekt przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii, obniżenia zanieczyszczenia powietrza,zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Wszystkie zaplanowane działania wynikają z przeprowadzonych audytów energetycznych. Projekt jest zgłoszony w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Cele projektu i efekty jego realizacji

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej 4 budynków Państwowej Straży Pożarnej będących Jednostkami Ratowniczo Gaśniczymi.

Wszystkie obiekty są zlokalizowane w Gdańsku.

Obiekt nr 1 JRG nr 1 POZE 15,5 %

Obiekt nr 2 JRG nr 3 POZE 74,9%

Obiekt nr 3 JRG nr 4 POZE 75,2 %

Obiekt nr 4 JRG nr 5 POZE 54,1%

Pozostałe cele projektu:

Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych, w tym likwidację lub modernizację lokalnych kotłowni opalanych paliwem stałym, likwidację/modernizację wysoko emisyjnych kotłów i pieców na paliwo stałe-wymianę na urządzenia o wyższej sprawności

-energetyczna modernizacja budynków w celu ograniczenia zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Efektem realizacji projektu będzie obniżenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej, zmniejszenie strat ciepła, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza pyłami, obniżenie emisji CO2 do atmosfery. Poprawi się komfort pracy strażaków, zmniejszą się koszty funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej dzięki

obniżeniu kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Poprawi się efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej.