Komisja Europejska zatwierdziła zmianę RPO WP na lata 2014-2020

Dnia 5 lipca 2018 roku Komisja Europejska podjęła decyzję C(2018)4398 zatwierdzającą zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 są stosowane od dnia 5 lipca 2018 roku.