Spotkanie dla beneficjentów RPO WP 2014-2020. Zakończyliśmy rejestrację uczestników

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zaprasza beneficjentów na spotkanie poświęcone celom wdrażania programu w następnych latach oraz praktycznym aspektom realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydarzenie odbędzie się 8 lutego 2019 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku.


ZAPISY NA SPOTKANIE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE. BRAK WOLNYCH MIEJSC!

Więcej informacji o udziale: m.sawicka@pomorskie.eu 


Podczas spotkania Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, przedstawi efekty realizacji RPO WP 2014-2020 oraz cele i zadania, które muszą zostać zrealizowane do końca 2022 roku.

Ponadto podczas spotkania omawiane będą m.in. następujące kwestie:

• zasady dokonywania zmian w projekcie i umowie,

• kluczowe warunki szybkiej wypłaty środków (weryfikacja wniosków o płatność),

• jak uniknąć korekty, czyli jak przeprowadzić zamówienie publiczne bez błędów?

• jak przygotować się do kontroli projektu?

• informacja i promocja czyli „widoczność" projektów,

• harmonogram konkursów w 2019 r.,

• oferta Instrumentów Finansowych.
 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 

PROGRAM SPOTKANIA


Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu.

Projekty współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.