Kolejne środki z Programu Regionalnego na termomodernizacje

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 3 projekty dotyczące termomodernizacji budynków w powiatach nowodworskim i wejherowskim. Łączna wartość projektów to 19,2 mln zł, a dofinansowanie z Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego wyniesie 11,7 mln zł.

Dzięki realizacji inwestycji termomodernizacją objęte zostaną m.in. budynki urzędów, szkół, nieruchomości komunalnych, oraz jeden obiekt sportowych.

Możliwość modernizacji energetycznej budynków to dla gmin to przede wszystkim mniejsze rachunki za ogrzewanie i zużycie energii budynków, których gmina jest właścicielem. To więcej pieniędzy w budżecie do wykorzystania na nowe, ważne inwestycje.

 Wsparcie otrzymają następujące projekty:

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim, złożony przez Powiat Nowodworski

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim, co przyczyni się do poprawy czystości powietrza w powiecie.

Termomodernizacja obejmie obiekty szkolne (budynki: SOS-W im. I. Sendlerowej, Warsztaty szkolne ZS Nr 2, Zespół Szkół Nr 2). Zakres przewidywanych prac to m.in.: wymiana drzwi zewnętrznych i okien pozostałych do wymiany, docieplenie stropodachu niewentylowanego, zastosowanie kolektorów słonecznych, docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

2. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wejherowo, złożony przez Gminę Wejherowo

W ramach projektu przewiduje się modernizacje energetyczne budynków z uwzględnieniem monitorowania i zarzadzania energią.

Budynki użyteczności publicznej objęte przedsięwzięciem to:
- budynek urzędu gminy Wejherowo przy ul. Transportowej 1 w Wejherowie,
- budynek komunalny w Gościcinie przy ul. Drzewiarza 24,
- Samorządowa Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego zlokalizowana w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22,
- Samorządowa Szkoła Podstawowej im. Jana Brzechwy zlokalizowany w Orlu przy ul. Nadrzecznej 19.

Efektem realizacji będzie zmniejszenie zużycia energii w budynkach publicznych oraz spadek emisji gazów cieplarnianych.


3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - część użytkowana na Przedszkola i biura oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa - obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie, złożony przez Powiat Wejherowski

Przedmiotem projektu są prace termomodernizacyjne w budynku powiatu wejherowskiego - część użytkowana na Przedszkola i biura, ul. Ofiar Piaśnicy 22 oraz w obiekcie sportowym z krytą pływalnią przy Zespole Szkól nr 3, ul. Nanicka 22. Budynki zostaną poddane kompleksowej modernizacji energetycznej, na którą składać się będą m.in.: wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, ocieplenie ścian zewnętrznych, uzupełnienie izolacji podziemnej o izolację przeciwwilgociową oraz docieplenie stropów.

 

W załączeniu uaktualniony plik z Wykazem projektów pozakonkursowych.

 

 

Załączniki:

Wykaz wybranych projektów pozakonkursowych - 08.06.2017

pdf 349 KB