JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

W związku z istotnymi zmianami związanymi ze sposobem przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, które obowiązywać będą od dnia 18 kwietnia 2018 r., (dotyczy postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r.) Urząd Zamówień Publicznych przygotował Instrukcję składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące składania JEDZ  w formie elektronicznej, a także Krótką instrukcję obrazującą graficznie sposób postępowania przy składaniu JEDZ. Więcej informacji TUTAJ

Informacja dla podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniach o wartości równej lub powyżej progów unijnych1 zawierająca instrukcję składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu poczty elektronicznej

Elektroniczny JEDZ - krótka instrukcja

 

Monika Grochulska