Jak Pomorskie wykorzystuje Fundusze Europejskie?

Chcesz dowiedzieć się, jak wydawane są pieniądze pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020? Dowiesz się tego, słuchając w poniedziałki, środy i piątki audycji w Radiu Gdańsk. W każdym z programów emitowanych po 12:20 usłyszeć można o projektach już realizowanych albo planowanych do realizacji.

 

 

Pieniądze pochodzące ze środków Unii Europejskiej wydajemy na Pomorzu bardzo efektywnie, jesteśmy w krajowej czołówce. Unijne fundusze przeznaczamy zarówno na projekty inwestycyjne, m.in. budowę i rozbudowę tras rowerowych, drogowych i kolejowych, infrastrukturę przeznaczoną dla wodniaków, rewitalizację obszarów i obiektów.  Inwestujemy też w projekty dotyczące aktywizacji zawodowej, edukacji oraz integracji społecznej osób wykluczonych czy też rozwój pomorskich szpitali. Środki finansowe przeznaczane są również na ochronę przyrody w parkach krajobrazowych, zabezpieczenia przeciwpowodziowe oraz wsparcie inicjatyw przedsiębiorców.

O Funduszach Europejskich nie tylko usłyszysz na falach Radia Gdańsk, ale przeczytasz też na łamach Dziennika Bałtyckiego. W każdy piątek szukaj informacji nt. obszarów, w które inwestowane są unijne pieniądze.

Dowiesz się, ile środków już przeznaczono na konkretne inwestycje i ile projektów realizowanych jest w naszym województwie. Dane statystyczne, jakie znajdziesz na stronach gazety, są obiecujące, to nie tylko pojedyncze inicjatywy, lecz dziesiątki projektów i miliardy euro, jakie zmieniają nasz region.

Śledź nas również na Facebooku www.facebook.com/pomorskiewunii/

Sprawdź, jak zmienia się Pomorskie dla Ciebie!

Anna Mayer/Monika Grochulska