Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy (rehabilitacja kardiologiczna)

Z dniem 24 maja 2018 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.04.02-IZ.00-22-001/18. W odpowiedzi na konkurs wpłynął
1 wniosek na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 33 412 458,78, co stanowi 
99,97 % 
dostępnej alokacji.