Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 3.1.

Z dniem 27 marca 2018 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/18. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 139 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 151 724 571,61 zł, co stanowi 453,63% dostępnej alokacji.