Informacja o ilości złożonych wniosków w ramach konkursu 5.5.

Z dniem 24 listopada 2016 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/16. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 177 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 233 732 537,61 , co stanowi 269,05 % dostępnej alokacji.