Informacja o ilości złożonych wniosków w ramach konkursu 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy (eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy).

Z dniem 15 listopada 2017 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.04.02-IZ.00-22-002/17. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 39 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 28 113 088,20 zł, co stanowi 138,47% dostępnej alokacji.