Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 5.2.2.

Z dniem 11 stycznia 2017 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.02.02-IZ.00-22-001/16. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 96 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 137 311 768,83 zł, co stanowi 387,17% dostępnej alokacji.