Harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym na 2017 rok

W celu zapewnienia potencjalnym wnioskodawcom równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania, a także ze względu na okres niezbędny do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 29 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 1233/192/16 przyjął Harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym na 2017 rok.

Harmonogram zawiera informacje o planowanych terminach ogłoszenia oraz przeprowadzenia naborów wniosków w 2017 roku, jak również informacje dotyczące naborów ogłoszonych w 2016 roku, których przeprowadzenie IZ RPO WP zaplanowała w 2017 roku.
 

Załączniki:

Harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym na 2017 rok

pdf 529 KB

Uchwała nr 1233/192/16

pdf 424 KB