Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym na 2018 rok (z 30 listopada 2017)

W celu zapewnienia potencjalnym wnioskodawcom równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania, a także ze względu na okres niezbędny do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 30 listopada 2017 roku Zarząd Województwa Pomorskiego (ZWP) uchwałą nr 1277/289/17 przyjął Harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym na 2018 rok.

Harmonogram zawiera informacje o planowanych terminach ogłoszenia oraz przeprowadzenia naborów wniosków w 2018 roku.

Załączniki:

Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym na 2018 rok (z 30 listopada 2017)

pdf 575 KB

Uchwała Nr 1277/289/17

pdf 44 KB