Finansowanie z Programu Regionalnego na ekologiczną sieć ciepłowniczą w Potęgowie

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, podpisał umowę o dofinansowanie inwestycji w rozwój sieci ciepłowniczych w gminie Potęgowo. Efektem projektu będzie wykorzystanie energii cieplnej wytwarzanej w procesie produkcji energii elektrycznej przez biogazownię w Darżynie do ocieplania budynków mieszkańców i nieruchomości należących do gminy Potęgowo.

 

 

Ciepło zostanie dostarczone mieszkańcom przez zbudowanie lub modernizację sieci ciepłowniczych oraz wymianę węzłów cieplnych. Inwestycja pozwoli zamknąć starą kotłownię na węgiel, w efekcie czego zmniejszy się emisja szkodliwych substancji do środowiska oraz dotychczasowe rachunki mieszkańców za ciepło.

Łączna wartość projektu to ponad 9 mln zł. Wartość udzielonej przez Zarząd Województwa Pomorskiego dotacji to 6,3 mln zł. Efektami inwestycji będą nie tylko oszczędności finansowe oraz wykorzystanie potencjału energii cieplnej z OZE, ale także zmniejszenie emisji do środowiska zanieczyszczeń ze stosowanych dotychczas źródeł ciepła. Wybudowanych zostanie prawie 1,8 km sieci ciepłowniczych, a zmodernizowanych prawie 2,6 km. Szacunkowy roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to ponad 2,5 tys. ton równoważnika CO2.

Projektowana sieć ciepłownicza zasilać będzie istniejące, modernizowane węzły cieplne oraz nowe, planowane do wybudowania w istniejących obiektach, w których likwidowane będą indywidualne kotłownie. W ramach zadania wymienionych zostanie 20 węzłów cieplnych, w budynkach położonych przy ul. Racławickiej, Witosa, Szkolnej oraz budynki Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola, Zespołu Szkół oraz w istniejącej kotłowni. Projekt zostanie zrealizowany do końca września 2020 r.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 13 czerwca 2017 r. w elektrowni biogazowej w Darżynie na terenie Nadmorskich Elektrowni Wiatrowych Darżyno w gminie Potęgowo.