Duże oszczędności na energii w Gdańsku i Kartuzach dzięki termomodernizacji

Mniejsze zużycie energii i poprawa jakości powietrza to planowane efekty kolejnych trzech projektów, które decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego otrzymały dotację z Unii na realizację. W Gdańsku modernizacja energetyczna obejmie 30 budynków oświatowych i sportowych oraz 12 komunalnych budynków mieszkalnych i 10 obiektów użyteczności publicznej. W Kartuzach – 3 obiekty Powiatowego Centrum Zdrowia.Grupa młodzieży wychodząca z budynku szkoły. Szkoła objęta została projektem termomodernizacji, który otrzymał finansowanie ze środków Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego.

W Gdańsku termomodernizacją objęte zostaną m.in. szkoły. Fot. UM w Chojnicach

Dzięki modernizacji energetycznej zmniejszy się zużycie energii cieplnej oraz elektrycznej, a tym samym obniżą się koszty eksploatacji budynków. To duże oszczędności dla budżetów gmin i mieszkańców budynków komunalnych. W żłobkach, przedszkolach, szkołach, obiektach sportowych czy leczniczych – dzięki cieplejszym pomieszczeniom – znacząco poprawi się też komfort użytkowania budynków przez dzieci, uczniów czy pacjentów. Zyska też estetyka budynków przez poprawę elewacji. Przez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska poprawi się również jakość powietrza w regionie.


Centrum Zdrowia w Kartuzach

W Kartuzach prace termomodernizacyjne obejmą trzy budynki Powiatowego Centrum Zdrowia. Inwestycja obejmie m.in. docieplenie przegród budynków, wymianę stolarki, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę źródeł ciepła i źródeł oświetlenia, wymianę i modernizację urządzeń energochłonnych oraz montaż odnawialnych źródeł energii. Na zmianach skorzystają pacjenci i pracownicy obiektu, a zyski z oszczędności gmina będzie mogła przeznaczyć na nowe inwestycje. Poprawi się też estetyka budynków. Łączna wartość inwestycji to prawie 4,4 mln zł, a unijne dofinansowanie z Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie 3,7 mln zł.


52 budynki w Gdańsku

Miasto Gdańsk otrzymało decyzję o dofinansowaniu dwóch projektów. Pierwszy dotyczy kompleksowej modernizacji energetycznej aż 30 budynków oświatowych oraz sportowych: 17 budynków szkół (podstawowych gimnazjalnych, ogólnokształcących oraz Państwowej Szkoły Muzycznej), 6 budynków żłobków i 6 budynków przedszkoli, a także budynku Miejskiej Hali Sportowej. Wartość całkowita projektu to prawie 36 mln zł, a unijna dotacja z RPO WP wyniesie ponad 29,7 mln zł

Drugi projekt zakłada modernizację energetyczną 22 budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej należących do miasta Gdańska, Dworu Artusa oraz „Wielkiego Młyna" należących do Muzeum Historycznego Miasta Gdańska i Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla. Wśród inwestycji jest modernizacja energetyczna 12 komunalnych budynków mieszkalnych na ulicach: Dolna 3 i 10A, Łąkowa 13, 14, 18, 20 i 28, Toruńska 27 i 27, Ułańska 11, Wróbla 13/14 i 15 oraz budynków użytkowych miasta przy ulicach: Pniewskiego 1, Jaśkowa Dolina 7, Grunwaldzka 5. Ponadto termomodernizacji zastaną poddane cztery budynki, w których prowadzona będzie działalność Centrum Hewelianum: Zielona Szkoła – w Domu Zdrojowym w Brzeźnie oraz w budynku na ul. 3 maja 21 D; pomieszczenia biurowe na ul. Reduta Miejska 1; funkcja biurowa i laboratoria na obszarze tzw. Nowych Koszar przy ul. Gradowej 11. Łączna wartość inwestycji to prawie 36,5 mln zł, a unijne dofinansowanie z Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego wyniesie 19,7 mln zł.

Kompleksowa modernizacja energetyczna obejmuje szeregu spójnych i zaplanowanych działań, które mają na celu efektywne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej w poddanych modernizacji obiektach. Prace wykonane zostaną na podstawie przygotowanego przez ekspertów audytu energetycznego, który wskazuje prace najbardziej efektywne energetycznie i kosztowo dla danego obiektu.

Wybór projektów termomodernizacyjnych w ramach Poddziałania 10.1.1. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne odbył się na posiedzeniu Zarządu Województwa Pomorskiego w dniu 11 lipca 2017 r.

Załączniki:

Wykaz projektów pozakonkursowych z dnia 11 lipca 2017 r.pdf

pdf 418 KB