Druga runda konkursu dla Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO WP

17 grudnia 2018 roku rozpocznie się druga runda konkursu numer RPPM.08.04.00-IZ.00-22-002/18 dla Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO WP 2014-2020.
 

Zakończenie naboru w ramach tej rundy zaplanowane zostało na dzień 1 lutego 2019 roku.

Alokacja dla drugiej rundy konkursu wynosi: 64 106 839,86 PLN

Kwota alokacji przeznaczonej na rundę oszacowana została w oparciu o limit kontraktacji dla Działania 8.4. ustalony przez Ministerstwo Finansów na miesiąc grudzień 2018 roku przy uwzględnieniu wartości wnioskowanego dofinansowania przez projekty złożone w rundzie pierwszej. Ostateczna kwota przyznanego dofinansowania nie przekroczy limitu kontraktacji ustalonego przez Ministerstwo Finansów na miesiąc rozstrzygnięcia rundy.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w ogłoszeniu o konkursie.