Dołącz do nas i pracuj z najlepszymi!

Departament Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku prowadzi obecnie nabór na wolne stanowiska pracy:

 

  1. Od podinspektora do głównego specjalisty w Referacie Informacji – 2 wolne stanowiska pracy (Zespół ds. SIFE) -  oferta nr 51/19 z dnia 19 czerwca 2019 r.
  2. Od podinspektora do głównego specjalisty w Referacie Monitoringu (Zespół ds. sprawozdawczości) - oferta nr 52/19 z dnia 19 czerwca 2019 r.

 

Zatem, jeśli posiadasz wykształcenie wyższe magisterskie, znasz ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz masz wiedzę nt. pozostałych przepisów prawa związanych z wdrażaniem programów finansowanych z udziałem Funduszy Europejskich, celów, struktury i zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - nie zwlekaj i aplikuj. Szczegóły znajdują się w ogłoszeniach.

Termin składania ofert mija 3 lipca br. (godz. 15.45).

 

Monika Grochulska