Dołącz do nas i pracuj z najlepszymi! Oferta pracy.

Departament Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku prowadzi obecnie nabór na wolne stanowisko pracy od starszego specjalisty do głównego specjalisty w Referacie Kontroli (Zespół ds. weryfikacji PZP) - oferta pracy 79/19

 

Jeśli posiadasz wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne, masz co najmniej rok stażu pracy w zakresie zamówień publicznych, w samodzielnym przygotowywaniu dokumentacji i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (w tym: przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udział w pracach komisji przetargowych) lub w zakresie audytu/kontroli zamówień publicznych (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne), jeśli znasz polskie prawo w zakresie zamówień publicznych oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020- nie zwlekaj i aplikuj.

Termin składania ofert mija 17 października br. (godz. 15.45).

 

Monika Grochulska