Wybrano projekty złożone w konkursie w Poddziałaniu 1.1.1 RPO WP - Ponad 78 mln złotych dofinansowania na badania i rozwój na Pomorzu

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do realizacji 30 najlepszych projektów  badawczo-rozwojowych o łącznej wartości prawie 130 mln złotych.  Projekty startowały w konkursie w Poddziałaniu 1.1.1 „Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Nabór projektów trwał od 4 maja do 15 czerwca ubiegłego roku.

Był to pierwszy  konkurs kierowany jednocześnie do firm, partnerstw firm lub firm z organizacjami oraz jednostek naukowych współpracujących z przedsiębiorstwami w naszym regionie. Poziom dofinansowania każdego z projektów był uzależniony od jego typu, wielkości podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie oraz rodzaju wydatków i mieścił się w przedziale od 15% do 80% kosztów kwalifikowanych, czyli podlegających refundacji ze środków unijnych. - Konkurs pokazał, że w firmach i instytucjach w naszym regionie tkwią duże możliwości innowacyjne i technologiczne. Postawił też wysokie wymagania wobec zgłaszanych projektów, a mimo to złożono aż 113, z czego  wybrano 30 reprezentujących różne branże, począwszy od stoczniowej przez chemiczną, elektroniczną, medyczną czy obuwniczą. Biorąc pod uwagę specyfikę projektów to dobry wynik– mówi Łukasz Żelewski, Prezes Agencji Rozwoju Pomorza. 

Organizacje, jednostki naukowe i firmy mogły zdobyć środki m.in. na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, wsparcie procesów zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej dla własnych rozwiązań technicznych. Dotacje można było również pozyskać na zakup przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R (badawczo-rozwojowych) oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą. Wsparcie przeznaczone było także  na realizację projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach „skutecznej współpracy" z przedsiębiorstwami. Konkurs dawał również możliwość sfinansowania w ramach RPO WP działań związanych z tworzeniem i rozwojem infrastruktury B+R m.in. wsparcia budowy, rozbudowy, przebudowy laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz zakup wyposażenia, w tym m.in. aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Startujące podmioty reprezentowały Inteligentne Specjalizacje Pomorza, które wyznaczają obszary przewagi konkurencyjnej naszego województwa i odgrywają ważną rolę w realizowanej przez samorząd województwa Strategii Rozwoju Pomorza - mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. - Określenie najbardziej rozwojowych dziedzin gospodarki regionu to wynik trzech lat współpracy na linii samorząd – przedsiębiorcy. Wśród otrzymujących dofinansowanie są zarówno instytucje naukowe, jak i firmy, co dobrze rokuje dla dalszej współpracy nauki i biznesu na Pomorzu, w tak kluczowej dziedzinie jak innowacje - dodaje marszałek Struk.

Na konkurs wpłynęło 113 projektów o łącznej wartości ponad 540 mln złotych. Przedsiębiorcy zawnioskowali o ponad 500 mln zł unijnego wsparcia na rozwój poprzez innowacje. Pozytywną ocenę otrzymało 30 projektów o wartości ogółem ponad 129 mln zł i dofinansowaniu w wysokości ponad 78 mln złotych.

Kolejny nabór projektów w ramach „Ekspansji przez innowacje – wsparcie dotacyjne" planowany jest w III kwartale 2017 roku. Na ten cel przeznaczone zostanie ponad 23 mln euro. Konkurs zostanie ogłoszony jeszcze w I kwartale tego roku. Warto śledzić naszą stronę internetową: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

 

Lista wniosków po rozstrzygnięciu konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1.