Ciekawie o ekologii. Dzięki środkom z programu regionalnego GIWK stworzył „Gdański Szlak Wodociągowy”

Władze Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjna otworzyły kolejny nowy projekt finansowany ze środków RPO WP 2014-2020 - „Gdański Szlak Wodociągowy". Inwestycja przyczyni się do zwiększania poziomu edukacji ekologicznej mieszkańców Gdańska i okolic oraz do popularyzacji historii i znaczenia wodociągów. W uroczystym otwarciu projektu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej Karolina Tilman oraz Krzysztof Dzięcielak.

 

 

Dzięki środkom z RPO WP 2014-2020 na Pomorzu powstał produkt turystyczno-muzealno-naukowy o nazwie „Gdański Szlak Wodociągowy". Nowo otwarty projekt nie tylko zwiększy poziomu edukacji ekologicznej mieszkańców Gdańska i okolic oraz do popularyzacji historii i znaczenia wodociągów, ale również przyczyni się do zachowania cennych przyrodniczo obszarów w rejonie Gdańska, w tym największego siedliska nietoperzy w Polsce północnej.

 


 

W ramach projektu powstała wystawa „Woda dla pokoleń – historia gdańskich wodociągów" –, która nawiązuje do cylindrycznego wnętrza zbiornika i treści ekspozycji. Najciekawszym elementem wystawy jest sam zbiornik wody, który zasilał mieszkańców Gdańska w wodę pitną do końca lat 70-tych ubiegłego wieku. Wyłączony z eksploatacji, czekał długo na swoją szansę.

 

 

Ekspozycja zawiera różnorodne eksponaty. Do najciekawszych należą: studnia z przyłączem drewnianym z XVIII w. odkopana podczas badań archeologicznych przy ul. Długie Ogrody 28, studnia typu weneckiego z drewna sosnowego, odkryta na terenie Muzeum Narodowego w Gdańsku, przy ul. Toruńskiej, fragment gdańskiego wodociągu z rur drewnianych z ołowianymi łącznikami z XVIII w. odkopany przy ul. Kamienna Grobla oraz „list w butelce" –kapsuła czasu pochodząca z 1869 r., pozostawiona w Zbiorniku Wody Stara Orunia przez jego budowniczych.

Marcin Twardokus