PRACA przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w Departamencie Programów Regionalnych

Jesteśmy dynamicznym i zgranym zespołem, który wdraża największy w historii województwa pomorskiego program inwestycyjny!

Naszą dewizą jest skuteczność, wytrwałość, a także doświadczenie i chęć stałego doskonalenia się. Poszukujemy osób energicznych i kreatywnych, gotowych do współpracy i otwartych na dialog, chcących wpływać na zmiany w regionie.

Jeśli chciałbyś do nas dołączyć – nie zastanawiaj się i aplikuj na podane niżej stanowiska.

 

 
Lp Stanowisko Referat  Termin składania ofert Treść ogłoszenia  
1 2 wolne stanowiska pracy od podinspektora do głównego specjalisty Referat Płatności (zespół ds. płatności) do 31 października 2017 r. do godz. 15:45

Oferta 84/17

2

wolne stanowisko pracy od podinspektora do głównego specjalisty Referat Certyfikacji do 03 listopada 2017 r. do godz. 15:45

Oferta 85/17 

3

2 wolne stanowiska pracy od podinspektora do głównego specjalisty  Referat Informacji (zespół SIFE) do 03 listopada 2017 r. do godz. 15:45 Oferta 86/17

4

wolne stanowisko pracy od podinspektora do głównego specjalisty Referat Koordynacji (zespół ds. procedur, kontroli systemowej i audytów) 

do 06 listopada 2017 r. do godz. 15:45

Oferta 88/17

5

wolne stanowisko pracy od podinspektora do głównego specjalisty 

Referat Monitoringu (zespół ds. sprawozdawczości) 

do 06 listopada 2017 r. do godz. 15:45

Oferta 89/17

Przypominamy, iż o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie jej nadanie w placówce pocztowej.

 

Aplikuj już teraz i dołącz do naszego Zespołu.