Bytów - dotacja z funduszy europejskich na odzysk i recykling odpadów

W sobotę, 14 lipca br. w Bytowie marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kleinszmidt oraz prezes zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Sierznie Jerzy Szpakowski podpisali umowę na dofinansowanie projektu, w ramach którego nastąpi znaczna rozbudowa i modernizacja zakładu zagospodarowania odpadów.
 

Fot. Michał Szczupaczyński
 

Wartość projektu to ponad 14 mln zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie prawie 10 mln zł.

Poprawa efektywności

Głównym celem jest zwiększenie efektywności funkcjonowania zakładu, który obsługuje obszar 11 gmin (m.in. Borzytuchom, Bytów, Kołczygłowy). W ramach prac zostanie przede wszystkim rozbudowana kompostownia wraz z placem dojrzewania kompostu. Zaplanowano zadaszenie powierzchni przeznaczonych do magazynowania odpadów oraz do dojrzewania kompostu. Zostaną zakupione: ładowarka wraz z osprzętem, rozdrabniacz do śmieci oraz separator powietrzny. Instalacja nowej sortowni oraz systemu sit umożliwi segregację różnego typu odpadów. Inwestycje te pozwolą na przerabianie 13 tys. ton odpadów rocznie.

Co szczególnie istotne dla mieszkańców - zastosowany zostanie odpowiednio uchylny dach z membrany przepuszczalnej, który zapobiegać będzie rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnych zapachów towarzyszących procesowi kompostowania oraz ich emisji do atmosfery.

Edukacja ekologiczna

W ramach projektu zaplanowano również działania z zakresu edukacji ekologicznej o wartości  50 tys. zł. Będą to m.in.: przygotowanie multimedialnej prezentacji dla dzieci i młodzieży szkolnej, organizacja interaktywnych spotkań z wykorzystaniem utworzonej prezentacji – skierowanych nie tylko do młodszych, ale również starszych mieszkańców. Zaplanowano także przygotowanie podstrony internetowej na stronie Zakładu, o tematyce dotyczącej postaw proekologicznych a także organizację wycieczek wraz ze zwiedzaniem Zakładu dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Projekt wpłynie w znacznym stopniu na poprawę stanu środowiska naturalnego w regionie, polepszenie jakości życia mieszkańców oraz ochronę walorów okolicznej przyrody.

Daria Kubiak