Blisko 60 mln zł z Unii dla pomorskich gmin na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego środki unijne zostaną przeznaczone na budowę, modernizację lub rozbudowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji w gminach: Kartuzy, Trąbki Wielkie, Osieczna, Kościerzyna, Czarna Dąbrówka, Skórcz, Choczewo, Nowa Karczma, Karsin, Starogard Gdański, Przodkowo, Cedry Wielkie. Uroczyste podpisanie umów o dofinansowaniu 12 projektów, z udziałem marszałków województwa pomorskiego Mieczysława Struka oraz Wiesława Byczkowskiego odbędzie się w najbliższą środę, 20 czerwca o godzinie 11.00 w sali im. Lecha Bądkowskiego, w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27.

Dzięki realizacji inwestycji poprawi się jakość życia mieszkańców, zarówno poprzez zapewnienie dostępu do kanalizacji sanitarnej, jak i poprawę stanu środowiska naturalnego oraz wody pitnej. Zwiększy się również atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna obszaru. Całkowita wartość projektów to 87,8 mln zł, z czego prawie 57 mln zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Inwestycja w ochronę środowiska i jakość życia mieszkańców

Zaplanowana jest budowa niemal 97 km kanalizacji sanitarnej, zostaną wybudowane 2 oczyszczalnie ścieków a 4 zostaną przebudowane, dzięki czemu ponad 23,3 tys.  mieszkańców województwa będzie korzystać z ulepszonego oczyszczania ścieków.

Gminy, w których realizowane będą projekty, są obecnie tylko w części skanalizowane. Mieszkańcy obszarów nieobjętych jak dotąd systemem wodno-ściekowym odprowadzają nieczystości do zbiorników bezodpływowych bądź korzystają z przydomowych instalacji kanalizacyjnych. Zbiorniki te są dużym zagrożeniem dla zdrowia ludności, jak i środowiska naturalnego pod względem sanitarno-epidemiologicznym. Przez brak szczelności oraz nieregularne opróżnianie nieoczyszczone ścieki przedostają się do gruntu, co skutkuje zanieczyszczeniem gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Dzięki odprowadzaniu ścieków do kanalizacji, a następnie do oczyszczalni – co uzyskane będzie dzięki realizacji projektów – wcześniejsze negatywne oddziaływanie ścieków zostanie niemal całkowicie zniwelowane. To bardzo pozytywnie wpłynie zarówno na ochronę środowiska naturalnego w gminach, jak i na jakość życia mieszkańców.

Dla poprawy atrakcyjności turystyki

Budowa sieci kanalizacyjnych jest bardzo istotna również z punktu widzenia walorów turystycznych gmin. W ich obrębie, bądź w bezpośrednim sąsiedztwie występują liczne jeziora, rzeki, oraz obszary prawnie chronione, m.in. rezerwat przyrody „Dolina Kłodawy" czy Wdzydzki Park Krajobrazowy, a także wiele innych, często odwiedzanych przez turystów. Dzięki inwestycjom wzrośnie atrakcyjność turystyczna oraz rekreacyjna tych terenów.

Konieczność rozbudowy jest także odpowiedzią na dynamiczny wzrost liczby mieszkańców w poszczególnych miejscowościach, który skutkuje wzrostem popytu na usługi wodno-kanalizacyjne.

Daria Kubiak