Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - kolejne umowy podpisane

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał kolejne umowy o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.1.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT oraz Poddziałania 5.1.2. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. 

Lista podpisanych umów 5.1.1 z dnia 19.07.2017

Lista podpisanych umów 5.1.2 z dnia 19.07.2017