Aktualizacja oświadczenia uczestnika projektu (RODO)

Od dnia 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z tym Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, którzy pozyskiwać będą nowych uczestników projektów  zobligowani są do posługiwania się zamieszczonymi poniżej wzorami oświadczeń.

•  Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych",

•  Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".