Aktualizacja narzędzia do monitorowania wskaźników ADU_EFS

Pragniemy poinformować o udostępnieniu  przez Ministerstwo Rozwoju najnowszej wersji aplikacji ADU EFS (wersja 2.2).

W aplikacji wprowadzono następujące zmiany:

  • uwzględniono planowaną zmianę formularza CSV dotyczącą dodania nowego pola Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia,
  • poprawiono działanie walidacji sprawdzającej poprawność układu pliku CSV,
  • poprawiono również wyliczanie wskaźników opartych na rodzajach wsparcia, które w poprzednich wersjach 2.0 i 2.1 mogło w określonych przypadkach działać nieprawidłowo.

W związku z ww. poprawkami zaleca się używanie nowej wersji aplikacji.

Aplikacja będzie działać prawidłowo zarówno z nowymi plikami CSV po zmianie systemu jak również ze starymi z przed zmiany systemu.

Pragniemy przypomnieć, że nie przewidziano tworzenia instrukcji dla tej aplikacji. Aplikacja nie wymaga specjalnego oprogramowania czy instalacji - wystarczy posiadać MS Office (Excel). Należy zaimportować plik monitorowania uczestników wyeksportowany z modułu monitorowania uczestników, przygotować dane do analizy oraz określić szukane wskaźniki (funkcja wybierz wskaźniki), a po użyciu funkcji „Przygotuj podsumowanie" aplikacja sama poda wyniki."

ADU EFS 2.2