Akademia zatrudnienia czyli pomoc bezrobotnym mieszkańcom powiatu bytowskiego, kościerskiego i lęborskiego w powrocie na rynek pracy

Tytuł projektu:

Akademia zatrudnienia


Beneficjent:

Centrum Edukacyjne MARMOŁOWSKI s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Społeczny


Miejsce realizacji :

Powiat bytowski, Powiat kościerski, Powiat lęborski


Całkowita wartość:

1 138 162,56 zł


Dofinansowanie UE:

1 081 254,43 zł


Opis projektu:

Celem projektu „Akademia Zatrudnienia" jest udzielenie pomocy bezrobotnym mieszkańcom powiatu bytowskiego, kościerskiego i lęborskiego w powrocie na rynek pracy. Osoby, które się do nas zgłosiły skorzystały z doradztwa zawodowego, kursów i staży. Uczestnikom oferowaliśmy różne formy wsparcia, mając na uwadze, że każdy z nich ma inne oczekiwania, możliwości, potrzeby i bariery. Najczęściej zgłaszały się do nas osoby, które od dłuższego czasu były bez pracy, nigdy nie pracowały, miały złe doświadczenia zawodowe. Część z nich to osoby niepełnosprawne. Każdego uczestnika staraliśmy się traktować indywidualnie. Kierowaliśmy ich na te formy wsparcia, których potrzebowali, by wrócić na rynek pracy. I tak, niektórym osobom wystarczyło sfinansować szkolenie nadające kwalifikacje zawodowe, po którym nie miały problemu ze znalezieniem pracy w wybranym zawodzie. Z kolei dla innych osób powrót na rynek pracy był uzależniony od podniesienia ich kwalifikacji i przyuczenia do zawodu w formie w stażu, który okazał się jedną z najbardziej efektywnych form aktywizacji zawodowej. Staż dla naszych uczestników był okazją do poznania nowych osób, codziennego „życia" firm i panujących w nich zasad, wymagań i oczekiwań pracodawców oraz własnych słabych i mocnych stron. Kierowaliśmy na staże głównie do firm cieszących się dobrą opinią na rynku pracy. W efekcie znaczna część uczestników naszego projektu podjęła zatrudnienie. Projekt „Akademia Zatrudnienia" to nie tylko wskaźniki i cele do osiągnięcia, lecz przede wszystkim p. Iwona, p. Irena, p. Łukasz, p. Michał i wiele innych osób, które dzięki niemu powróciły na rynek pracy. To najważniejszy efekt naszego projektu. To wszystko nie byłoby możliwe bez wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego.