Zaproszenie na 8. Kongres Smart Metropolia w Gdańsku

Zapraszamy na Kongres Smart Metropolia 2019, który obędzie się 7 i 8 listopada br. w Amber Expo w Gdańsku. To już 8 edycja Kongresu, która w tym roku zatytułowana została: „Klimat dla Metropolii. Metropolie dla klimatu".

Kilkudziesięciu ekspertów, warsztaty, debaty, prezentacje, panele dyskusyjne, wykłady i kryzys klimatyczny - jako temat specjalny. Organizatorzy, w trosce o środowisko, postanowili zorganizować kongres w oparciu o 6 zasad:

  1. mniej odpadów, szczególnie plastiku
  2. ograniczenia marnowania żywności
  3. logistyka wrażliwa na emisję CO2
  4. oszczędność papieru
  5. więcej lokalnych i odpowiedzialnych społecznie zakupów
  6. większa współodpowiedzialność.


Smart Metropolia to największy w Polsce coroczny kongres poświęcony zagadnieniom współpracy dużych i małych gmin w obszarach metropolitalnych oraz relacji metropolii z resztą kraju. To coroczna debata na temat współtworzenia polityki państwa wobec polskich miast i gmin.
 
8. edycja Kongresu dotyczyć będzie dwóch głównych zagadnień. Po pierwsze, jak optymalnie przygotować polskie gminy i regiony do nowego budżetu UE 2021-2027? Drugim tematem przewodnim kongresu będzie kryzys klimatyczny. W jaki sposób polskie gminy i powiaty powinny odpowiedzieć na jedno z największych zagrożeń współczesnego świata? Na ile Miejskie Plany Adaptacji (MPA) do zmian klimatu przekładają się na faktyczną zmianę funkcjonowania sektora publicznego? Czy solidarność samorządowa może pomóc w przygotowaniu się do kolejnych nawałnic i gwałtownych opadów? Jak do wspólnych działań zaangażować mieszkańców? Na te pytania odpowiedzą uczestnicy warsztatów oraz prelegenci – eksperci ds. adaptacji do kryzysu klimatycznego, znający specyfikę pracy z samorządem lokalnym.
Wśród gości znajdzie się m.in. Christopher Todd z Komisji Europejskiej.

Klimat dla metropolii

Obszary metropolitalne w Polsce to nie tylko 12 dużych miast uniwersyteckich, ale ponad 300 miast i gmin z nimi sąsiadujących. To one, wspólnie, odpowiadają za rosnący dobrobyt Polaków. Również wspólnie muszą sobie radzić z narastającymi problemami: transportowymi, gospodarczymi, klimatycznymi. Smart Metropolia to największy w Polsce coroczny kongres poświęcony zagadnieniom współpracy dużych i małych gmin w obszarach metropolitalnych oraz relacji metropolii z resztą kraju. To coroczna debata na temat współtworzenia mądrej polityki państwa wobec obszarów metropolitalnych. Uczestnicy Kongresu przyjrzą się jaki jest klimat dla metropolii w Europie, poznają  najnowsze plany Komisji Europejskiej wobec miast i regionów oraz ciekawe przykłady oddolnej współpracy gmin i powiatów europejskich metropolii. W przededniu uruchomienia nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 pokazane zostanie, jak najlepiej przygotować się do pozyskania funduszy europejskich. Tematem specjalnym 8. edycji kongresu będzie wyzwanie, jakie dla wspólnot lokalnych stanowi kryzys klimatyczny.

Metropolie dla klimatu

Nawałnice, brak wody, gwałtowne opady deszczu i podtopienia, a następnie fale upałów. To problemy dotykające już wszystkie miasta i gminy wiejskie w Polsce. Tegoroczny kongres Smart Metropolia dotyczyć będzie roli obszarów metropolitalnych w warunkach kryzysu klimatycznego, jednego z największych zagrożeń współczesnego świata. Zmiany klimatu powodują konieczność nowego podejścia do wielu zagadnień miast i wsi. Metropolie odegrają tu rolę szczególną. To one są w stanie najskuteczniej rozwiązywać problemy wynikające ze skutków postępującego globalnego kryzysu i powinny być liderami zmian. Uczestnicy Kongresu poznają najlepsze przykłady transformacji na gospodarkę niskoemisyjną (mitygacja) i dostosowywania się polskich samorządów do nowych  zmieniającego się otoczenia (adaptacja). Przekonają się, że kluczem do skutecznego działania jest współpraca miast i gmin - budowanie partnerstw, integracja i wymiana wiedzy.
W nowym budżecie UE 25% środków zostanie przeznaczone na cele klimatyczne. Celem tegorocznego wydarzenia jest nawiązanie współpracy pomiędzy samorządami. Smart Metropolia to również unikalna szansa na wymianę doświadczeń dla wdrażania miejskich planów adaptacji przygotowanych dla 45 polskich największych miast oraz przygotowania programów i projektów w celu skutecznego aplikowania o środki na ich sfinansowanie.

 


Źródło: metropoliagdansk.pl

Formularz rejestracyjny znajduje się TUTAJ

Szczegóły na temat Kongresu znajdują się na stronie smartmetropolia.pl

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Monika Grochulska