50 mln zł. na kompleksową termomodernizację 35. budynków użyteczności publicznej

13 stycznia 2017 r. odbyło się podpisanie 9 umów o dofinansowanie projektów dla Poddziałań 10.1.1. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne i 10.2.1. Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne w ramach RPO WP 2014-2020. Około 50 mln zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie przeznaczone na kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

W ramach Poddziałania 10.1.1., w trybie pozakonkursowym, realizowane będą wyłącznie projekty wynikające ze Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot do roku 2020. Strategia zakłada modernizację energetyczną 230 budynków na obszarze metropolitarnym (do 2023 roku).

W dniu 29 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania trzy projekty, które osiągnęły gotowość realizacyjną dla powyższego Poddziałania. Są to projekty:

 • „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kartuskiego" (projekt Powiatu Kartuskiego o wartości ok. 3,0 mln PLN, przyznano dofinansowanie w wysokości ok. 2,2 mln PLN);
 • „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Puck" (projekt Gminy Puck wartości ok. 6,6 mln PLN, przyznano dofinansowanie w wysokości blisko 3,9 mln PLN);
 • „Morze zysku - z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego" (projekt Powiatu Puckiego o wartości ok. 14,5 mln PLN, przyznano dofinansowanie w wysokości 9,6 mln PLN).

W ramach powyższych 3 projektów zostanie zmodernizowanych energetycznie 19 budynków użyteczności publicznej, dla których łączne zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej szacowane jest na ponad 6 mln kWh/rok, a spadek emisji gazów cieplarnianych na blisko 1,8 tys. ton równoważnika CO2/rok.

Celem Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne RPO WP na lata 2014-2020 jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. 

W dniu 5 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania sześć projektów:

 • „Poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych w Gminie Dziemiany poprzez termomodernizację budynku urzędu gminy" (projekt Gminy Dziemiany o wartości ok. 1,4 mln PLN, przyznano dofinansowanie
  w wysokości ok. 932,4 tys. PLN);
 • „ Termomodernizacja 4 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo" (projekt Gminy Ryjewo o wartości ok. 1,8 mln PLN, przyznano dofinansowanie w wysokości blisko 1,5 mln PLN);
 • „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn" (projekt Gminy Kwidzyn o wartości ok. 2,7 mln PLN, przyznano dofinansowanie w wysokości 2,2 mln PLN);
 • ,,Kompleksowa termomodernizacja budynku kościoła św. Jakuba Apostoła zlokalizowanego przy alei Jakuba Apostoła w Łebie"  (projekt Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Łebie o wartości ok. 2 mln PLN, przyznano dofinansowanie w wysokości blisko 1,8 mln PLN);
 • ,,Kompleksowa termomodernizacja budynku sakralnego w Kamienicy Królewskiej" (projekt Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kamienicy Królewskiej o wartości ok. 800 tys. PLN, przyznano dofinansowanie w wysokości 678,8 tys. PLN);
 • ,,Efektywność energetyczna Obszaru "Pomnik Historii w Pelplinie": etap 2'' (projekt Diecezji Pelplińskiej o wartości ok. 32,4 mln PLN, przyznano dofinansowanie w wysokości blisko 27,1 mln PLN).

W ramach powyższych 6 projektów zostanie zmodernizowanych energetycznie 16 budynków użyteczności publicznej, dla których łączne zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej szacowane jest na ponad 8,3 mln kWh/rok, a spadek emisji gazów cieplarnianych na blisko 2,3 tys. ton równoważnika CO2/rok.