40 nowych miejsc dla najmłodszych w Tczewie

Dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości prawie 1 mln złotych na terenie Tczewa w Żłobku Flex Kids BIS powstało 40 nowych miejsc żłobkowych. 18 grudnia Marszałek Józef Sarnowski uczestniczył w uroczystym otwarciu placówki. 

Goście przecinają wstęgę na otwarcie przedszkola

wicemarszałek Józef Sarnowski

Fot. Aneta Czoske

Dofinansowanie z RPO

Otrzymane dofinansowanie pozwoliło wykonać niezbędne prace adaptacyjne i modernizacyjne w budynku oraz zakupić sprzęt i pomoce do prowadzenia opieki nad dziećmi do lat 3. Ponadto dofinansowanie przeznaczane jest na prowadzenie bieżącej działalności placówki wraz z zapewnieniem opieki i wyżywieniem dzieci.

Harmonogram na 2020

Już w styczniu 2020 roku Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosi kolejny nabór wniosków na Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do  lat 3.  Wszystkich zainteresowanych tworzeniem nowych miejsc w żłobkach zapraszamy do śledzenia strony rpo.pomorskie.eu gdzie publikować będziemy informacje o najnowszym konkursie. 

Fot. Aneta Czoske