144 mln zł na termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych

W poniedziałek 28 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbędzie się uroczyste podpisanie Umowy Operacyjnej pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Getin Noble Bankiem S.A., inaugurujące uruchomienie preferencyjnych pożyczek na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych w województwie pomorskim.

W wydarzeniu wezmą udział: Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, a także przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Pani Katerina Neonaki, Pan Goetz von Thadden oraz reprezentanci Zarządu Getin Noble Banku S.A.

Na mocy umowy Getin Noble Bankiem S.A. otrzyma w zarządzanie kwotę blisko 130 mln zł, pochodzących ze środków dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (115,1 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 13,5 mln zł ze środków budżetu państwa). Dodatkowo bank udostępni ze środków własnych kwotę w wysokości blisko 14 mln zł.

Na co i w jakiej formie można uzyskać finansowanie?

Pieniądze zostaną rozdysponowane w formie preferencyjnych pożyczek na termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w szczególności prowadzące do zmniejszenia strat ciepła, a także instalację systemów monitoringu i zarządzania energią. Środki dostępne będą dla podmiotów realizujących projekty zlokalizowane na obszarze całego województwa.

Kto może się ubiegać o pożyczkę?

Między innymi: spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (w zakresie budownictwa komunalnego), przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO). Inwestorzy będą mogli ubiegać się o wsparcie już od 1 czerwca br.

Podpisanie umowy odbędzie się o godzinie 9.00 w sali 133c budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27.