62 mln zł z Unii na Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów

21 czerwca Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 17 projektów, dzięki którym powstaną nowe i zostaną zmodernizowane oraz doposażone stare Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, m.in. na terenie gmin: Kartuzy, Czarna Dąbrówka, Kaliska, Czarne, Dzierzgoń, Dębnica Kaszubska.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsca, w których każdy mieszkaniec może nieodpłatnie oddać odpady problemowe, takie jak odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne (farby, lakiery, baterie, świetlówki itp.), gruz i opony, a także surowce wtórne (papier, szkło, tworzywa sztuczne).

Inwestycje te znacząco wpłyną na wzrost ekoświadomości mieszkańców oraz efektywności segregacji odpadów. Aktualnie część mieszkańców gmin ma utrudniony dostęp do PSZOK-ów z uwagi na małą liczbę punktów oraz dużą odległość od miejsca zamieszkania, co zmniejsza możliwość szybkiego pozbycia się niewielkich ilości odpadów mniejszych gabarytów. Są to m.in. odpady niebezpieczne, takie jak baterie, świetlówki czy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Część istniejących już punktów ma ograniczenia powierzchniowe, które nie pozwalają na doposażenie o elementy umożliwiające przyjmowanie wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom nastąpi znaczne ograniczenie ilości odpadów wyrzucanych do środowiska oraz zwiększenie ilość surowców poddawanych recyklingowi.

Całkowita wartość projektów to blisko 115 mln zł, z czego ponad 62 mln zło to unijne dofinansowanie.

Załączniki:

Lista wniosków po rozstrzygnięciu konkursu przez ZWP (TYP PROJEKTÓW 1)

pdf 392 KB

Lista wniosków po rozstrzygnięciu konkursu przez ZWP (TYP PROJEKTÓW 2-5)

pdf 389 KB